Dùng tem điện tử quản lý rượu nhập khẩu

31/03/2015 17:35

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến đồng ý về Đề án ứng dụng công nghệ tem điện tử.

dùng tem điện tử quản lý rượu nhập khẩu
Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến đồng ý về Đề án ứng dụng công nghệ tem điện tử trong quản lý hải quan đối với rượu nhập khẩu.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải trình bổ sung nội dung về công nghệ dán tem trong Đề án so với yêu cầu sản xuất dây chuyền công nghiệp để bảo đảm khả thi khi áp dụng đối với rượu sản xuất trong nước. Bộ Tài chính cũng cần giải trình rõ về thực tế dán tem rượu hiện nay; về nguồn, mức kinh phí đầu tư dán tem, chi phí mua tem của doanh nghiệp; phương án lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ liên quan…

Đề án này được Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2015.

H.Q