Dừng thu phí nếu nhà đầu tư BOT không sửa chữa hằn lún QL1

10/10/2017 09:50

Các dự án BOT trên QL1 đoạn Thanh Hóa-Cần Thơ không sửa chữa hằn lún vệt bánh xe sẽ bị dừng thu phí.

dừng thu phí nếu nhà đầu tư bot không sửa chữa hằn lún ql1

Tổng cục Đường bộ VN kiến nghị dừng thu phí đối với dự án BOT không sửa chữa hằn lún vệt bánh xe - (Ảnh minh họa) 

Trong văn bản báo cáo Bộ GTVT tình hình xử lý, khắc phục hư hỏng hằn lún vệt bánh xe mặt đường các dự án QL1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ, Tổng cục Đường bộ VN kiến nghị Bộ GTVT dừng thu phí đối với dự án BOT mà nhà đầu tư không sửa chữa khắc phục hằn lún vệt bánh xe.

Cơ quan này cho biết, các dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn từ Thanh Hóa - Cần Thơ có khối lượng bị hằn lún vệt bánh xe lớn hơn hoặc bằng 2,5cm với tổng chiều dài trên 376.000 m và tổng diện tích gần  1.273.000 m2. Tổng cục Đường bộ VN cũng cho biết, đến ngày 30/9 các đơn vị thi công mới sửa chữa được 86% diện tích mặt đường bị hằn lún, còn 34% diện tích mặt đường bị hằn lún vệt bánh xe lớn hơn hoặc bằng 2,5cm chưa được sửa chữa, nhiều đoạn vạch sơn mờ, mất chưa được sơn lại.

Tổng Cục Đường bộ VN đã có nhiều văn bản đôn đốc nhắc nhở, tuy nhiên nhiều đoạn nhà đầu tư BOT, các sở GTVT và ban QLDA (đại diện chủ đầu tư) chỉ đạo nhà thầu khắc phục nhưng vẫn còn tồn tại, đặc biệt nhiều đoạn vạch sơn mờ, mất chưa được hoàn trả để đảm bảo an toàn giao thông.

Với những tồn tại nêu trên, Tổng cục Đường bộ VN kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các nhà đầu tư BOT, sở GTVT, Ban QLDA đôn đốc các nhà đầu tư, nhà thầu thi công sửa chữa khắc phục triệt để ngay khối lượng hằn lún vệt bánh xe sâu lớn hơn hoặc bằng 2,5cm còn lại. Với các dự án BOT không sửa chữa khắc phục sẽ bị dừng thu phí. Đối với các dự án TPCP không sửa chữa, đại diện các chủ đầu tư huy động đơn vị khác sửa chữa khắc phục bằng kinh phí bảo hành công trình.

Đối với những diện tích hằn lún mặt đường bị sống trâu đã cào tạo phẳng đảm bảo giao thông, trước khi hết thời gian bảo hành yêu cầu cào bỏ lớp bê tông nhựa để thảm lại. Đối với các đoạn đoạn hằn lún vệt bánh xe lớn hơn hoặc bằng 2,5cm và sống trâu đã cào gọt tạo phẳng nhưng không ổn định phải cào bỏ lớp bên tông nhựa để thảm lại. Trong quá trình thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục, yêu cầu các đơn vị phải thực hiện đồng bộ theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GTVT về các giải pháp khắc phục và giải pháp sửa chữa, xử lý hư hỏng hằn lún vệt bánh xe.

Trần Duy