Dừng thu phí qua 3 cầu phao Ninh Cường, Bút Sơn và Sông Hóa

17/04/2015 06:53

Tổng cục Đường bộ VN vừa yêu cầu các đơn vị dừng thu phí qua 3 cầu phao Ninh Cường,Bút Sơn và Sông Hóa.

dừng thu phí qua 3 cầu phao ninh cường, bút sơn và sông hóa
Ảnh minh họa.

Tổng cục Đường bộ VN vừa yêu cầu các đơn vị dừng thu phí qua 3 cầu phao Ninh Cường, Bút Sơn và Sông Hóa theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Theo đó, các Sở Giao GTVT Nam Định, Hải Phòng, Cục Quản lý đường bộ II được yêu cầu từ 0 giờ ngày 1/5/2015 dừng thu phí qua cầu phao Ninh Cường trên QL37B.

Từ 0 giờ ngày 01/6/2015 dừng thu phí qua hai cầu phao Bút Sơn trên QL10 và cầu phao Sông Hóa trên QL37. Tổng cục Đường bộ VN cũng yêu cầu sau khi dừng thu phí tại các bến cầu phao các đơn vị phải tổ chức đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông; xây dựng phương án dừng thu phí, xử lý tài sản, lao động và các vấn đề có liên quan đến việc dừng thu.

Trần Duy