Dừng thu tiền quyền tác giả bài hát tại nhà nghỉ, khách sạn

26/05/2017 20:53

Cục Bản quyền tác giả yêu cầu dừng ngay việc tổ chức thực hiện thu quyền tác giả tại các phòng nghỉ khách sạn.

dừng thu tiền quyền tác giả bài hát tại nhà nghỉ, khách sạn

Cục Bản quyền tác giả yêu cầu dừng ngay việc tổ chức thực hiện thu quyền tác giả tại các phòng nghỉ khách sạn.

Cục Bản quyền tác giả vừa có buổi làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) về việc Chi nhánh phía Nam của trung tâm này ban hành văn bản đề nghị các khách sạn tại TP Đà Nẵng thực hiện nghĩa vụ trả tiền quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm âm nhạc trong hoạt động kinh doanh.

Theo đó, ông Bùi Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả khẳng định việc thực hiện bảo vệ quyền tác giả tác phẩm âm nhạc của VCPMC đúng với quy định luật pháp hiện hành về quyền tác giả, quyền liên quan và thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật, Cục Bản quyền tác giả đề nghị VCPMC phải thực hiện đúng quy trình và có lộ trình phù hợp với từng hình thức khai thác, sử dụng tác phẩm. VCPMC chỉ được phép đưa ra biểu mức tiền quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc của thành viên mình khi được khai thác, sử dụng tại khách sạn.

Do vậy, Cục Bản quyền tác giả yêu cầu dừng ngay việc tổ chức thực hiện thu quyền tác giả tại các phòng nghỉ khách sạn cho đến khi Trung tâm xác định được tác phẩm âm nhạc được khai thác, sử dụng của tác giả/chủ sở hữu là hội viên của trung tâm và xây dựng biểu mức tiền quyền tác giả/tác phẩm được khai thác, sử dụng.

Sau đó, tiến hành đàm phán để nhận được sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tác phẩm âm nhạc theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định số 100/2002/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2011/NĐ-CP.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, cho biết trung tâm sẽ chấp hành nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Cục Bản quyền tác giả.

Phạm Lý