Được nước ngoài tiếp nhận, tàu sông mới được qua biên giới

01/12/2014 07:10

Tàu sông chở khách theo tuyến cố định qua biên giới phải có thỏa thuận của chính quyền quốc gia nơi tàu hoạt động đồng ý tiếp nhận, tàu phải gắn thiết bị nhận dạng tự động.

Được nước ngoài tiếp nhận, tàu sông mới được qua biên giới 1
Tàu thủy hoạt động qua biên giới phải là tàu cao tốc

Hồ sơ gồm 6 loại giấy tờ: bản đăng ký tàu hoạt động qua biên giới, hợp đồng với đơn vị có cảng đón tàu, giấy tờ chứng nhận kinh doanh và đăng ký, đăng kiểm của phương tiện, bản đăng ký chất lượng dịch vụ, lịch sử khai thác và phương án xử lý sự cố của tàu, thỏa thuận của chính quyền quốc gia nơi tàu hoạt động đồng ý tiếp nhận.

Đối với vận tải theo hợp đồng chuyến và vận tải không kinh doanh, hồ sơ thủ tục không cần có Bản đăng ký chất lượng dịch vụ và Thỏa thuận của chính quyền quốc gia nơi tiếp nhận tàu. Hồ sơ được gửi đến Sở GTVT (nếu cảng do Sở quản lý) hoặc Cảng vụ Hàng hải  (nếu do Cảng vụ quản lý).  Hai cơ quan này sẽ lấy ý kiến cơ quan quản lý liên quan (ví dụ Cục Đường thủy nội địa VN nếu hành trình trên tuyến đường thủy quốc gia). Trong vòng 7 ngày làm việc, nếu hồ sơ không phải bổ sung, Sở GTVT hoặc Cảng vụ Hàng hải sẽ có văn bản chấp thuận hoặc từ chối.

Đáng lưu ý, phương tiện phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia về tàu thủy cao tốc, ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa, ô nhiễm hàng hải và còn phải trang bị thêm Thiết bị nhận dạng tự động (AIS) tối thiểu ở cấp độ B. Thiết bị này phải được kết nối với hệ thống kiểm soát của các Cảng vụ Hàng hải khu vực.

Đó là quy định tại Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến thuộc nội thủy VN và qua biên giới, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015.

Cục Đường thủy nội địa VN có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trong quá trình khai thác. Đơn vị khai thác có nghĩa vụ công khai thông tin về chất lượng dịch vụ vận tải trên website của mình hoặc niêm yết tại nơi bán vé để hành khách biết trước khi đi tàu.

Hồng Xiêm