Đường sắt dừng chạy nhiều đoàn tàu vì dịch Covid-19

06/05/2021 16:52

Đường sắt tiếp tục tạm dừng chạy nhiều đoàn tàu trên các tuyến vì ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đường sắt dừng chạy nhiều đoàn tàu vì dịch covid-19

Nhiều đoàn tàu khu đoạn trên các tuyến như Hà Nội - Vinh, TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang... phải tạm dừng chạy vì ảnh hưởng dịch Covid-19. Ảnh:minh họa

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết do ảnh hưởng dịch Covid-19, công ty quyết định tạm dừng chạy đôi tàu SNT1/SNT2 tuyến TP Hồ Chí Minh - Nha Trang.

Cụ thể, tạm dừng tàu SNT2 Sài Gòn - Nha Trang xuất phát các ngày 9-12/5 và 16-19/5, tức trong các ngày từ Chủ nhật đến thứ 4.

Chiều ngược lại Nha Trang - Sài Gòn, tạm dừng tàu SNT1 xuất phát các ngày 10-13/5 và 17-20/5, tức các ngày từ thứ 2 đến thứ 5; Tạm dừng tàu SNT5 xuất phát các ngày 16, 23/5.

Ở khu vực phía Bắc, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng tạm dừng chạy đôi tàu SP3/SP4 tuyến Hà Nội - Lào Cai. Tàu SP3 tạm dừng chạy các ngày thứ 6 hàng tuần kể từ ngày 7/5/2021; Tàu SP4 tạm dừng chạy các ngày Chủ nhật hàng tuần kể từ ngày 9/5/2021.

Tuyến Hà Nội - Vinh, tạm dừng chạy tàu NA2 xuất phát ga Vinh từ ngày 6/5/2021; Hành khách chuyển sang đi tàu SE6 xuất phát tại ga Vinh lúc 21h43. Chiều Hà Nội - Vinh, tạm dừng chạy tàu NA1 từ ngày 7/5/2021.

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tạm dừng chạy tàu LP7 Long Biên - Hải Phòng và tàu HP2 Hải Phòng - Hà Nội từ ngày 7/5/2021; Tạm dừng chạy tàu LP3 Long Biên - Hải Phòng và LP8 Hải Phòng - Hà Nội từ ngày 10/5/2021.

Trước đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội thông báo từ ngày 8/5/2021 tạm dừng chạy đôi tàu YB3/YB4 tuyến Hà Nội - Yên Bái và các tàu HP1/LP2 tuyến Hà Nội - Hải Phòng đến khi có thông báo mới.

Trước khi tạm dừng, đôi tàu YB3/YB4 chỉ chạy vào dịp cuối tuần. Tàu YB3 xuất phát ga Hà Nội vào thứ 7, tàu YB4 xuất phát ga Yên Bái vào Chủ nhật.

Hành khách có vé đi các tàu trên vào các ngày tàu tạm dừng chạy trả vé tại ga trước giờ tàu chạy và không mất phí trả vé.

Kỳ Nam