Hàng loạt phương tiện vô tư dừng đỗ ngay dưới biển cấm, bất kể ngày hay đêm
Hàng loạt phương tiện vô tư dừng đỗ ngay dưới biển cấm, bất kể ngày hay đêm
Tạ Tốn