Ngay từ buổi chiều 31/8 - ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9, đường Khuất Duy Tiến đã đông nghẹt phương tiện tham gia giao thông.
Ngay từ buổi chiều 31/8 - ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9, đường Khuất Duy Tiến đã đông nghẹt phương tiện tham gia giao thông.
Biển Ngọc,Hồ An