Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng

18/01/2021 18:16

Trên khắp các tuyến phố tại Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng 1

Những ngày này, khắp phố, phường của Hà Nội đang được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021.

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng 2

Tấm pano khổ lớn chào mừng Đại hội XIII của Đảng được đặt trên đường Nguyễn Khánh Toàn.

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng 3

Hình ảnh tuyên truyền cổ động cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại khu vực Xã Đàn - Ô Chợ Dừa.

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng 4

Khắp các ngả đường rợp sắc đỏ cùng những khẩu hiệu chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước.

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng 5

Nhiều băng rôn dọc cũng được treo tại các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình.

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng 6

Băng rôn rực rỡ trên đường Độc Lập.

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng 7

Cờ Đảng và cờ Tổ quốc tung bay trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng 8

Cụm pano, áp phích tại khu vực Cửa Nam.

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng 9

Các tuyến đường của Thủ đô như khoác thêm một tấm áo mới.

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng 10

Cờ được trang trí trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai.

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng 11

Sau khi hoàn thiện phần trang trí cờ, pano, áp phích, Hà Nội sẽ tiếp tục trang trí đèn chiếu sáng và thảm hoa để kịp chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Biển Ngọc