Đường phố TP.HCM rực rỡ trước ngày bầu cử

21/05/2016 13:06

TP.HCM đã hoàn thiện những công việc cuối cùng cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội Khoá XIV.

Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
TP.HCM trang hoàng trước ngày bầu cử.

Theo ghi nhận, tại các điểm bầu cử, danh sách chính thức những người ứng cử đã được niêm yết và thu hút rất đông cử tri đến xem. Đường phố được trang trí cờ, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng sẵn sàng cho bầu cử vào ngày mai…

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được:

Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Đường phố được trang trí rực rỡ.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Tại các nút giao, các pa nô được gắn nhằm thu hút nhiều người chú ý.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Trước các cơ quan ban ngành cũng có băng rôn chào mừng ngày bầu cử Quốc hội.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Cờ được trang trí rực rỡ trước các điểm bầu cử.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Danh sách ứng cử viên được niêm yết và treo cho người dân xem.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Cờ được treo khắp các con đường.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Pa nô, áp phích... được gắn ở nhiều nơi.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Pa nô được dán ở nhiều xe nhằm tuyên truyền rộng rãi đến người dân.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Pa nô được trang trí trên cao để người dân dễ nhìn thấy.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Pa nô cũng được treo trên các tòa nhà cao tầng.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Bờ sông Sài Gòn cũng được treo pa nô rực rỡ.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Pa nô điện tử độc đáo ở quận 1.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Những ngày này ra đường phố TP.HCM đều thấy cờ đỏ, pa nô, áp phích về bầu cử được treo để tuyên truyền rộng rãi.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Các cột đèn cũng được treo.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Pa nô điện tử tuyên truyền bầu cử.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
 
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Cờ được trang trí bắt mắt.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Băng rôn cũng được treo khắp nơi.
Đường phố tp.hcm rực rỡ trước ngày bầu cử
Băn rôn ở quận 1.
Linh Hoàng