Đường sắt bắt đầu chạy thêm nhiều tàu trên tuyến Bắc - Nam

11/03/2021 16:40

Đường sắt bắt đầu chạy thêm tàu trên tuyến Bắc - Nam sau khi dịch Covid-19 được kiềm chế tại nhiều địa phương.

Đường sắt bắt đầu chạy thêm nhiều tàu trên tuyến bắc - nam

Đường sắt bắt đầu chạy thêm tàu trên tuyến Bắc - Nam sau khi dịch Covid-19 được kềm chế tại nhiều địa phương. ​​​

CTCP Đường sắt Sài Gòn cho biết bắt đầu chạy thêm tàu trên tuyến Bắc - Nam sau khi dịch Covid-19 được kiềm chế tại nhiều địa phương.

Theo đó, tuyến Sài Gòn - Hà Nội có hàng ngày 3 đôi tàu khách Thống nhất chạy suốt gồm SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 xuất phát ở 2 ga Hà Nội, Sài Gòn.

Tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, chạy hàng ngày đôi tàu SE21/SE22 xuất phát 2 ga Đà Nẵng, Sài Gòn.

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang, ngoài tàu SNT2 xuất phát Sài Gòn thứ 6 hàng tuần, tàu SNT1 xuất phát ga Nha Trang chủ nhật hàng tuần, còn có thêm tàu tăng cường trong tháng 3, tháng 4. Cụ thể, chạy thêm tàu SNT2 xuất phát Sài Gòn lúc 21h20 ngày 18/3 và các ngày 1, 8, 15, 22/4/2021; tàu SNT4 xuất phát Sài Gòn lúc 22h00 ngày 25/3/2021; tàu SNT5 xuất phát Nha Trang lúc 12h40 ngày 21, 28/3 và 4, 11, 18, 25/4/2021.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, đôi tàu SPT1/SPT2 chạy các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật trong tháng 3, tháng 4, xuất phát ở 2 ga Phan Thiết, Sài Gòn.

Trước đó, DN này đã thực hiện chương trình giảm giá vé tàu đến 50% cho hành khách mua vé trước ngày đi tàu nhiều ngày.

Hành khách mua vé cá nhân các đôi tàu SE3/SE4, SE7/SE8 có cự ly vận chuyển trên 900 km và đôi tàu SE21/SE22 có cự ly vận chuyển trên 600 km trước ngày đi tàu từ 5-9 ngày được giảm 5% giá vé; từ 10-19 ngày giảm 10%; từ 20-29 ngày giảm 20%; từ 30-39 ngày giảm 30%; từ 40-49 ngày giảm 40% và từ 50 ngày trở lên giảm 50%.

Tuy nhiên, không áp dụng các mức giảm này đối với loại chỗ khoang 4 giường tàu SE3. Hành khách muốn đổi, trả vé giảm giá từ 20-50% sẽ phải chịu mức khấu trừ tương đương mức giảm và trả trước giờ tàu chạy 72 giờ.

Đối với hành khách mua vé đôi tàu SNT1/SNT2 có cự ly vận chuyển trên 300 km, nếu mua trước ngày đi tàu từ 5-9 ngày được giảm 5% giá vé; từ 10-19 ngày giảm 10%; từ 20-29 ngày giảm 20%; từ 30-39 ngày giảm 30%. Loại chỗ không áp dụng giảm giá, mức khấu trừ và thời gian khi đổi trả vé tương tự như vé giảm giá các tàu SE.

Kỳ Nam