Đường sắt cam kết tăng chất lượng dịch vụ vận chuyển

20/02/2017 20:20

Tổng công ty Đường sắt VN cam kết tăng chất lượng dịch vụ vận chuyển đường sắt, đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Thanh Thúy