Đường sắt Cát Linh - Hà Đông cần trợ giá hơn 244 tỷ đồng trong năm đầu tiên

04/03/2019 18:52

Sở GTVT Hà Nội tạm tính nhu cầu trợ giá hoạt động tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông tương ứng với phương án giá vé đang được lấy ý kiến.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông cần trợ giá hơn 244 tỷ đồng trong năm đầu tiên 1
Tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông dừng tại một ga trên tuyến

Theo dự thảo phương án giá vé tàu tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông trong thời gian vận hành thí điểm thương mại sắp tới đang được UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến rộng rãi, có các loại vé lượt, ngày và tháng.

Giá vé dự kiến gồm: 30.000 đồng/ngày (không giới hạn số lượt đi lại trong ngày); giá vé bán cho đối tượng hành khách phổ thông là 200.000 đồng/người/vé/tháng; vé lượt từ 8.000 - 15.000 đồng/lượt. Đây là mức giá được hỗ trợ giá từ ngân sách thành phố đối với phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Sau khi có định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành và các quy định về chi phí quản lý, vận hành về đường sắt đô thị, Sở GTVT, Sở Tài chính Hà Nội sẽ tiến hành đánh giá, tổng kết và trình UBND thành phố xem xét ban hành giá vé chính thức.

Tìm hiểu của PV Báo Giao thông, mức giá trên là một trong ba phương án giá vé đã được Sở GTVT Hà Nội đề xuất (hai phương án giá còn lại thấp và cao hơn mức trên). Giá vé được tính theo công thức: Vé lượt = giá cơ sở (giá mở cửa) + đơn giá km x khoảng cách đi lại; Vé ngày = giá vé lượt đi cả tuyến x 2 (có làm tròn). Giá cụ thể được được lựa chọn là: 7.000 đồng + 600 đồng x khoảng cách đi lại. Ví dụ: hành khách đi hai ga với khoảng cách 1,1km giá vé là: 7.000 đồng + 600 đồng x 1,1 = 7.660 đồng (làm tròn thành 8.000 đồng).

Cùng phương án giá vé như trên, Sở GTVT Hà Nội cũng tạm tính nhu cầu trợ giá cho tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong năm 5 năm đầu tiên hoạt động. Cụ thể, nhu cầu trợ giá khi chưa tính đến chi phí khấu hao trong năm đầu tiên khoảng hơn 244 tỷ đồng; năm thứ hai hơn 182 tỷ; năm thứ ba hơn 176 tỷ; năm thứ tư hơn 164 tỷ; và năm thứ năm hơn 155 tỷ.

Nếu tạm tính nhu cầu trợ giá khi áp dụng khấu hao đối với phần chi phí liên quan trực tiếp đến vận hành khai thác, vận hành kinh doanh, trong 5 năm đầu ở các mức khoảng từ hơn 462 tỷ - hơn 337 tỷ đồng.

Cũng trong văn bản đề xuất phương án giá vé, Sở GTVT Hà Nội đề xuất miễn vé cho các đối tượng người có công, người khuyết tật, trẻ dưới 6 tuổi. Ngân sách thành phố hỗ trợ 50% giá vé tháng cho học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp, người cao tuổi; hỗ trợ 30% vé tháng cho cán bộ, nhân viên văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng tập thể.

Cùng đó, khi tuyến đường sắt bắt đầu được vận hành thương mại, miễn phí toàn bộ trong 10-20 ngày đầu để thu hút, hướng dẫn người dân làm quen với tuyến đường sắt đô thị này.

Hồng Xiêm