Đường sắt chạy lại đôi tàu Thống nhất SE9/10 chạy suốt Hà Nội - Sài Gòn

01/07/2020 15:35

Đường sắt chạy lại đôi tàu Thống nhất SE9/10, nâng tổng số 5 đôi tàu khách hàng ngày chạy suốt Hà Nội - Sài Gòn.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Đường sắt chạy lại đôi tàu Thống nhất SE9/10, nâng tổng số 5 đôi tàu khách hàng ngày chạy suốt Hà Nội - Sài Gòn.

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp hè, ngành Đường sắt tổ chức chạy lại đôi tàu khách Thống nhất SE9/SE10 chạy suốt Hà Nội - Sài Gòn.

Cụ thể, từ ngày 9/7, tàu SE9 xuất phát Hà Nội 14h25, đến Sài Gòn lúc 3h25; Tàu SE10 xuất phát Sài Gòn lúc 14h30, đến Hà Nội 4h15.

Như vậy, từ ngày 9/7 trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh hàng ngày có tổng cộng 5 đôi tàu khách Thống nhất chạy suốt: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 và SE9/SE10.

Cũng từ tháng 7, ngành Đường sắt chạy hàng ngày các mác tàu du lịch trên các tuyến, thay vì chỉ chạy cuối tuần như trước.

Theo đó, tuyến Hà Nội - Đồng Hới, chạy thường xuyên hàng ngày tàu SE19 tại Hà Nội từ ngày 8/7 và tàu QB2 tại Đồng Hới từ ngày 9/7. Tàu SE19 xuất phát Hà Nội lúc 20h00, đến Đồng Hới lúc 6h14; tàu QB2 xuất phát Đồng Hới lúc 17h00, đến Hà Nội lúc 4h25.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai, chạy thường xuyên tàu SP3 tại Hà Nội từ ngày 9/7 và tàu SP4 tại Lào Cai từ ngày 10/7. Tàu SP3 xuất phát Hà Nội lúc 22h00, đến Lào Cai lúc 6h05; tàu SP4 xuất phát Lào Cai lúc 21h40, đến Hà Nội lúc 5h30. Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, chạy thường xuyên đôi tàu SPT1/SPT2 từ ngày 1/7. Tàu SPT2 xuất phát Sài Gòn lúc 6h40, đến Phan Thiết lúc 10h24; Tàu SPT1 xuất phát Phan Thiết lúc 13h20, đến Sài Gòn lúc 17h35.

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang, chạy thường xuyên đôi tàu SNT/SNT2 từ ngày 1/7. Tàu SNT2 xuất phát Sài Gòn lúc 20h30, đến Nha Trang lúc 5h30; Tàu SNT1 xuất phát Nha Trang lúc 20h00, đến Sài Gòn lúc 5h26.

Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, chạy thường xuyên đôi tàu SQN1/SQN2 từ ngày 9/7. Tàu SQN2 xuất phát Sài Gòn lúc 20h00, đến Quy Nhơn lúc 9h43; Tàu SQN1 xuất phát Quy Nhơn lúc 13h10, đến Sài Gòn lúc 4h07.

Kỳ Nam