Đường sắt chạy tàu tăng cường Vinh, Đồng Hới dịp Tết Dương lịch 2021

11/12/2020 10:59

Đường sắt chạy thêm tàu Vinh, Đồng Hới dịp Tết Dương lịch 2021 và một số tuyến phía Bắc.

Đường sắt chạy tàu tăng cường vinh, Đồng hới dịp tết dương lịch 2021

Đường sắt chạy thêm tàu Vinh, Đồng Hới dịp Tết Dương lịch 2021 và một số tuyến phía Bắc.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ tổ chức chạy tàu khách tăng cường Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới dịp Tết Dương lịch 2021 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng của người dân.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Vinh, ngày 31/12/2020 tổ chức chạy tàu NA3 xuất phát lúc 23h05 và tàu NA7 xuất phát lúc 23h20 tại ga Hà Nội. Tàu NA3 đến ga Vinh lúc 6h14, tàu NA7 đến lúc 6h40.

Chiều Vinh - Hà Nội, trong ngày 3/1/2021 tổ chức chạy tàu NA4 xuất phát lúc 21h10 và tàu SE36 xuất phát lúc 13h25 tại ga Vinh. Tàu NA4 đến Hà Nội lúc 04h00, tàu SE36 đến lúc 19h52.

Tuyến Hà Nội - Đồng Hới, ngày 31/12/2020 tổ chức chạy tàu SE17 lúc 20h20 tại Hà Nội, đến Đồng Hới lúc 07h00.

Chiều Đồng Hới - Hà Nội, ngày 3/1/2021 tổ chức chạy tàu QB2 xuất phát lúc 17h00 tại ga Đồng Hới, đến Hà Nội lúc 4h25.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng cho biết, từ tháng 12 sẽ tổ chức chạy tăng tần suất tàu trên một số tuyến phía Bắc.

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, từ ngày 14/12/2020, sẽ tổ chức chạy hàng ngày đôi tàu HP1/HP2 Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại, thay vì chỉ chạy các ngày cuối tuần như hiện nay. Như vậy trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng hàng ngày sẽ chạy thường xuyên 4 đôi tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8.

Cũng trên tuyến này, tổ chức chạy thêm đoàn tàu HD2 giữa Hải Dương và Hà Nội vào Chủ nhật hàng tuần các ngày 13, 20, 27/12/2020. Tàu HD2 xuất phát tại ga Hải Dương lúc 16h28 và đến ga Hà Nội lúc 18h05.

Tuyến Hà Nội - Yên Bái, từ 12/12/2020, chạy thêm đôi tàu YB3/YB4 các ngày thứ 7, Chủ nhật trong tháng 12/2020. Tàu YB3 xuất phát ga Hà Nội lúc 6h10, đến Yên Bái lúc 10h50; Tàu YB4 xuất phát ga Yên Bái lúc 14h45, đến ga Hà Nội lúc 19h20.

Trước đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội công bố áp dụng chương trình giảm giá vé 50% trong tháng 12 đối với một số loại chỗ trên các tuyến. Trong đó, sau khi giảm giá vé, vé tàu Hà Nội - Hải Phòng chỉ từ 33.000đ/1 vé, tàu Hà Nội - Vinh chỉ từ 82.000đ/1 vé, tàu Hà Nội - Lào Cai chỉ từ 130.000đ/1 vé. Điều kiện mua vé: thời gian mua vé trước ngày tàu chạy 3 ngày.

Kỳ Nam