Đường sắt chi 2 tỷ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn vì dịch Covid-19

05/06/2020 15:34

Tổng công ty Đường sắt VN vận động ủng hộ, hỗ trợ 2 tỷ đồng cho người lao động mất việc vì dịch Covid-19.

Đường sắt chi 2 tỷ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn vì dịch Covid-19 1
Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN Vũ Anh Minh trao hỗ trợ 1,145 tỷ đồng cho người lao động mất việc vì dịch Covid-19 thông qua đại diện lãnh đạo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội

Tổng công ty Đường sắt VN vừa trao hỗ trợ 2 tỷ đồng hỗ trợ người lao động Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn bị ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập do dịch Covid-19.

Số tiền này sẽ được các công ty vận tải hỗ trợ trực tiếp đến người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 phải nghỉ việc không lương trên 1 tháng, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc luân phiên và có mức thu nhập thấp hơn thu nhập tối thiểu vùng.

Đây là toàn bộ số tiền do CBCNV, các đơn vị trong và ngoài ngành ủng hộ tính đến đầu tháng 6/2020, theo cuộc vận động ủng hộ đóng góp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Tổng công ty Đường sắt VN phát động.

Được biết, từ tháng 2/2020 đến nay, do tác động của dịch Covid-19, sản xuất, kinh doanh của nhiều đơn vị đường sắt gặp nhiều khó khăn, nhất là các đơn vị vận tải. 4 tháng đầu năm do dừng chạy tàu trên các tuyến, đã có hơn 3.000 lao động khối vận tải phải nghỉ việc không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc luân phiên, dẫn đến thu nhập bị ảnh hưởng, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Đến nay, mặc dù vận tải hành khách đường sắt đã bước đầu phục hồi nhưng vẫn có hơn 1.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập.

Vì vậy, đầu tháng 5/2020, Tổng công ty Đường sắt VN đã có văn bản vận động sự ủng hộ đóng góp của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, tại các đơn vị, chuyên môn phối hợp công đoàn tổ chức vận động hỗ trợ, giúp đỡ người lao động với nhiều hình thức: Hỗ trợ bằng tiền hoặc vật dụng; Hỗ trợ thực phẩm thiết yếu ngay trong từng tổ, bộ phận, cung, đội, trạm hay trong toàn đơn vị.

Ở cấp ngành, tổ chức vận động nguồn tài chính của các đơn vị, các cá nhân, đặc biệt tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ Đảng, chuyên môn, công đoàn đoàn thanh niên các đơn vị...

Kỳ Nam