Đường sắt chủ động kế hoạch vốn khắc phục bão lũ

15/07/2017 07:40

Đường sắt cần phối hợp chặt trong công tác phòng chống, khắc phục bão lũ để chủ động kế hoạch bố trí vốn.

Đường sắt chủ động kế hoạch vốn khắc phục bão lũ 1

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Cục Đường sắt VN đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng văn bản QPPL

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Cục Đường sắt Việt Nam được tổ chức chiều (14/7), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu đơn vị này khẩn trương hoàn thành cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy hoạch; Đồng thời rà soát, xây dựng lại các quy chuẩn, tiêu chuẩn, phân cấp quản lý thông tin, dữ liệu trong công tác bảo trì KCHT đường sắt để có kế hoạch khung, kế hoạch triển khai cụ thể.

Cục Đường sắt VN cũng cần phối hợp chặt với Tổng công ty Đường sắt VN trong công tác phòng chống, khắc phục bão lũ để chủ động trong kế hoạch bố trí vốn; Đẩy mạnh liên vận quốc tế, mở ra hướng phát triển mới trong vận tải đường sắt… “Các dự án đường sắt đang nghiên cứu, chuẩn bị triển khai là cơ hội lớn, vì thế cần xác định rõ vai trò của Cục phải làm gì để thu hút các nhà đầu tư tư nhân vào lĩnh vực này”, Thứ trưởng Đông nói.

Đường sắt chủ động kế hoạch vốn khắc phục bão lũ 2

Hội nghị cho rằng cần tăng cường sự phối hợp giữa các phòng tham mưu trong Cục Đường sắt VN cũng như nâng cao trình độ CBNV để khẳng định vai trò quản lý Nhà nước của Cục

Trước đó, báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Phó Cục trưởng Khương Thế Duy cho biết, Cục Đường sắt đã hoàn thành các nhiệm vụ Bộ GTVT giao đảm bảo đúng quy định, tiến độ, chất lượng yêu cầu. Trong công tác xây dựng văn bản QPPL, đề án, đã hoàn thiện dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi), được Quốc hội thông qua tháng 6/2017. Công tác quản lý, thực hiện các quy hoạch được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng. Công tác đảm bảo trật tự ATGT đường sắt được các chủ thể quy định trong Quy chế phối hợp tích cực thực hiện và có chuyển biến rõ rệt. Tai nạn giao thông đường sắt giảm trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ năm 2016. Công tác quản lý nhà nước về vận tải đường sắt hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quản quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải đường sắt.

Cục Đường sắt VN đã kịp thời đề xuất các cơ chế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt; chủ động kiểm tra, giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Công tác hợp tác quốc tế được quan tâm đẩy mạnh, góp phần mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi kinh nghiệm và đầu tư phát triển đường sắt theo mục tiêu chiến lược, quy hoạch đã được phê duyệt...

Xem thêm video:

Thanh Thúy