Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội vi phạm quy chuẩn?

09/06/2016 18:18

Thiết kế hệ thống giếng thông gió S9 của dự án đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội không đáp ứng quy chuẩn.

Thanh Thúy - Thiện Anh