Đường sắt giảm 5% giá cước tàu hàng

12/06/2015 20:05

Từ 5/6 đến hết 30/6, Công ty VTĐS Sài Gòn thực hiện giảm giá cước vận chuyển hàng hóa trên một số mác tàu.

Đường sắt giảm 5% giá cước tàu hàng
 

Mức giảm giá tùy theo từng mác tàu chuyên tuyến. Tàu H3/4, HBN1/2 giảm thêm 4% giá cước vận chuyển trọn gói đoàn tàu; Tàu SBN1/2 giảm thêm 5%; Tàu GS1/2 giảm thêm 2%; Tàu HSK1/2, HDS1/2 giảm thêm 1,5%.

Đối với tàu khu đoạn, công ty cũng giảm thêm 4% giá cước phổ thông nguyên toa đối với hàng hóa xếp tại các ga trong khu đoạn từ ga Sóng Thần đến ga Kim Liên vận chuyển theo chiều ra phía Bắc, kể cả hàng vận chuyển đi, đến các ga trong khu đoạn từ ga Sóng Thần đến ga Kim Liên.

T.T