Đường sắt giảm 50% giá vé tuyến Bắc –Nam

01/04/2016 13:35

Từ hôm nay, hành khách mua vé ghế ngồi đi một số mác tàu đi Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng sẽ được giảm giá.

Đường sắt giảm 50% giá vé tuyến bắc –nam

Vé ghế ngồi tàu khu đoạn đến Đà Nẵng được giảm 50%

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ giảm giá vé tàu tới 50% đối với hành khách mua vé ghế ngồi một số mác tàu khu đoạn Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới, Hà Nội - Đà Nẵng.

Chính sách giảm giá vé này được áp dụng đối với hành khách mua vé từ ngày 1/4 đến hết ngày 10/4/2016 đi các mác tàu nhất định. Cụ thể, tàu SE20 Đà Nẵng – Hà Nội chạy tại Đà Nẵng các ngày 15, 28, 29, 30/4/2016. Tàu NA2 Vinh – Hà Nội chạy tại Vinh các ngày 15, 28, 30/4 và 1/5/2016. Tàu QB2 Đồng Hới – Hà Nội chạy tại Đồng Hới ngày 29/4.

Chiều Hà Nội đi, tàu SE19 Hà Nội – Đà Nẵng ngày 17, 18/4 và ngày 1, 3/5; Tàu NA1 Hà Nội – Vinh các ngày 17, 18/4 và ngày 1, 3/5/2016; Tàu QB5 Hà Nội – Đồng Hới ngày 2/5/2016.

Tuy nhiên, hành khách mua vé giảm giá không được đổi vé, trả vé.

TT