Đường sắt giảm đến 50% giá vé tàu giữa mùa dịch Covid-19

17/03/2020 10:00

Đường sắt giảm giá vé tàu đến 50% khi mua trước nhiều ngày tùy thuộc thời gian đi tàu, mác tàu và cung chặng.

Đường sắt giảm đến 50% giá vé tàu giữa mùa dịch Covid-19 1
Đường sắt giảm mạnh giá vé tàu khi mua trước nhiều ngày tùy thuộc thời gian đi tàu, mác tàu và cung chặng.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, doanh nghiệp này đang áp dụng chương trình giảm giá vé tàu đối với hành khách cá nhân khi mua trước nhiều ngày.

Cụ thể, hành khách mua vé tàu khách Thống Nhất SE3/4, SE7/8, SE9/10 với cự ly vận chuyển trên 900km và tàu SE21/22, SE25/26 với cự ly vận chuyển trên 600km khi mua trước ngày đi tàu từ 5 ngày trở lên được giảm 5% giá vé; Mua trước ngày đi tàu từ 10 đến 19 ngày được giảm 10%; Mua trước từ 20-29 ngày giảm 20%; Mua trước 30-39 ngày giảm 30%; Mua trước 40-49 ngày giảm 40%; Mua trước từ 50 ngày trở lên giảm 50%.

"Khi đổi, trả vé đối với vé tàu mua trước từ 5-19 ngày, thời gian và mức phí theo quy định hiện hành; Đối với vé tàu mua trước từ 20 ngày trở lên, mức phí tương đương mức giảm và phải đổi, trả trước khi tàu chạy 72 giờ", Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn thông tin.

Đối với các mác tàu Sài Gòn - Phan Thiết SPT1/2/3/4, hành khách mua vé suốt chặng trước ngày đi tàu từ 5-9 ngày được giảm 5% giá vé; Mua trước 10 ngày trở lên được giảm 10%. Tuy nhiên, các mức giảm giá vé này không áp dụng cho loại chỗ giường nằm khoang 4 giường. Mức phí và thời gian đổi, trả vé theo quy định hiện hành. Chương trình giảm giá trên được áp dụng đến 28/4 và từ 4-31/5, 17/8-30/12/2020.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng cho biết, do quá vắng khách vì ảnh hưởng dịch Covid-19, đơn vị này tạm dừng chạy tàu đối với các mác tàu SE21/SE22 Sài Gòn - Đà Nẵng, SPT1/SPT2 Sài Gòn - Phan Thiết. Theo đó, tàu SE22 Sài Gòn - Đà Nẵng tạm dừng kể từ ngày 19/3 đến ngày 28/4/2020; Tàu SE21 Đà Nẵng - Sài Gòn tạm dừng kể từ ngày 20/3 đến ngày 29/4/2020. Các mác tàu SPT1/SPT2 tạm dừng chạy kể từ ngày 20/3 đến ngày 26/4/2020.

Hành khách đã mua vé trên những đoàn tàu này sẽ được chuyển chỗ đến các đoàn tàu khác với loại chỗ tương ứng. Nếu bố trí loại chỗ có giá trị cao hơn sẽ không thu thêm tiền chênh lệch; Nếu bố trí chỗ có giá trị thấp hơn sẽ trả lại tiền chênh lệch. Nếu hành khách có nhu cầu trả lại vé sẽ được hoàn 100% tiền vé.

Kỳ Nam