Đường sắt Hà Nội - Vinh sẽ đạt 2,6 triệu khách/năm

24/05/2017 10:31

Bộ GTVT vừa phê duyệt Đề án nâng cao khả năng khai thác vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - Vinh.

Ga-Vinh

Mục tiêu đến 2020, vận tải hành khách đường sắt tuyến Hà Nội - Vinh đạt 2,6 triệu lượt khách/năm

Bộ GTVT vừa phê duyệt Đề án nâng cao khả năng khai thác vận tải đường sắt tuyến Hà Nội – Vinh nhằm tận dụng khai thác hết năng lực của hệ thống kết cấu hạ tầng (KCHT) đường sắt hiện có, nâng cao sản lượng vận tải hành khách, hàng hóa trên tuyến, tăng doanh thu.

Tuyến đường sắt Hà Nội – Vinh kết nối giữa Thủ đô Hà Nội và các thành phố, khu công nghiệp dọc tuyến đường sắt là tuyến chiến lược kết nối giữa tuyến đường sắt phía Nam và các tuyến phía Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, sản lượng và doanh thu trên tuyến lại có xu hướng sụt giảm.

Vì vậy, mục tiêu cụ thể của Đề án là nghiên cứu điều chỉnh công tác tổ chức vận tải, bố trí các đơn vị vận tải thích hợp trên các tuyến để nâng cao số lượng đôi tàu và doanh thu, bảo đảm mức tăng trưởng sản lượng vận tải đường sắt hàng năm từ 8% trở lên. Đến năm 2020 sản lượng vận tải thông qua trên tuyến đạt 2,6 triệu lượt khách/năm và 4,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Về tốc độ chạy tàu, Bộ GTVT xác định trên tuyến sẽ đảm bảo được tốc độ trung bình của tàu khách là 80 km/h, tàu hàng là 60 km/h.

Đề án cũng đưa ra nhiều nhóm giải pháp, trong đó có giải pháp về điều hành và tổ chức vận tải; Giải pháp kết nối với các tuyến đường sắt và phương tiện vận tải khác; Giải pháp về kinh doanh dịch vụ; Giải pháp về nâng cao năng lực phương tiện thiết bị; Giải pháp đầu tư nâng cao năng lực kết cấu hạ tầng đường sắt; Giải pháp về cơ chế; Giải pháp về huy động nguồn lực. Cùng đó, Đề án cũng có những giải pháp về lâu dài, trong đó chú trọng kêu gọi đầu tư làm đường sắt nhánh từ các nhà máy, khu công nghiệp kết nối vào đường sắt quốc gia.

Xem thêm video

Thanh Thúy