Đường sắt hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải

13/03/2015 15:44

TCT Đường sắt VN phê duyệt dự án hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải 254 tỷ đồng.

Đường sắt hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án hiện đại hóa Trung tâm điều hành vận tải đường sắt

Ông Lê Kim Thành, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt (Ban QLDA ĐS) vừa cho biết, trên cơ sở kế hoạch thực hiện Dự án hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải đường sắt (OCC), nhà thầu dự kiến sẽ cung cấp toàn bộ hệ thống thiết bị phần cứng trong năm 2015.

Theo đó, có thể vận hành thử hệ thống phần mềm tiêu chuẩn từ tháng 11. Việc tùy biến phần mềm tiêu chuẩn, đào tạo chuyển giao công nghệ sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn trong năm 2016 và bàn giao toàn bộ hệ thống vào tháng 5/2017. Ban QLDA ĐS đã có văn bản chấp thuận kế hoạch thực hiện năm 2015 làm cơ sở để nhà thầu thực hiện.

Tuy nhiên, Ban QLDA ĐS chưa đồng ý đối với đề xuất kéo dài Dự án đến tháng 5/2017 (tăng 21 tháng) và chỉ chấp nhận tăng 19 tháng tương ứng vào khoảng thời gian chậm nêu trên.

Dự án OCC được Tổng công ty Đường sắt VN theo ủy quyền của Bộ GTVT phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 254 tỷ đồng. Hiệp định vốn vay của dự án đã được ký kết từ cuối năm 2006 giữa nhà tài trợ KfW (CHLB Đức), Bộ Tài chính và Tổng công ty Đường sắt VN.

T.A