Đường sắt kiến nghị bố trí hơn 90 tỉ đồng nâng cấp đường ngang

15/07/2021 16:59

Đường sắt kiến nghị bố trí hơn 90 tỉ nâng cấp đường ngang biển báo để gia tăng cảnh báo, đảm bảo an toàn.

Tổng công ty Đường sắt VN vừa trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn năm 2021 để nâng cấp, cải tạo 82 đường ngang biển báo.

Tổng công ty Đường sắt VN kiến nghị bố trí hơn 90 tỉ để đầu tư nâng cấp nốt 82 đường ngang biển báo. Ảnh: Đường ngang được nâng cấp thành đường ngang cảnh báo tự động lắp cần chắn tự động

Đây là số đường ngang còn lại thuộc dự án cải tạo, nâng cấp 452 đường ngang biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn tự động và đường ngang có gác, nhằm gia tăng thiết bị cảnh báo, ngăn chặn; đảm bảo ATGT đường sắt cho người và phương tiện qua đường ngang.

Để hoàn thành dự án này trong năm 2021, Tổng công ty Đường sắt VN kiến nghị bổ sung khoảng 96 tỉ đồng và giao tổng công ty triển khai thực hiện. Cùng đó, bổ sung hơn 8 tỉ đồng để thanh quyết toán dự án hoàn thành đối với các công trình đã thực hiện đầu tư từ năm 2017 - 2019.

Ngoài ra, hiện trên mạng lưới đường sắt Việt Nam có 566 đường ngang có người gác được xây dựng, khai thác từ nhiều năm trước nên chưa đảm bảo yêu cầu so với điều lệ đường ngang và các quy chuẩn mới ban hành.

Vì vậy, Tổng công ty Đường sắt VN cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền cân đối nguồn kinh phí phù hợp để triển khai ngay công tác chuẩn bị đầu tư dự án sửa chữa, bổ sung đầy đủ tín hiệu đối với 566 đường ngang này trong năm 2021.

“Bước chuẩn bị đầu tư dự án này là cơ sở bố trí vốn và triển khai thực hiện đầu tư trong các năm 2022 - 2023 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2023”, đại diện tổng công ty cho hay.

Được biết, hiện trên toàn mạng lưới đường sắt có 5.344 vị trí giao cắt cùng mức giữa đường bộ và đường sắt.

Trong đó 1.513 vị trí là đường ngang, chiếm tỉ lệ 28,3 % tổng số giao cắt, gồm: 660 đường ngang có gác; 9 đường ngang phòng vệ bằng thiết bị cảnh báo tự động; 706 đường ngang phòng vệ bằng thiết bị cảnh báo tự động có lắp đặt cần chắn tự động; 138 đường ngang phòng vệ bằng biển báo.

Về lối đi tự mở hiện còn 3.831 vị trí, chiếm tỉ lệ 71,7 % tổng số giao cắt.

Kỳ Nam