Đường sắt lên sẵn “kịch bản” lỗ kỷ lục gần 1.000 tỷ đồng do dịch Covid-19

09/04/2020 11:50

Đường sắt dự tính nhiều “kịch bản” thiệt hại do dịch Covid-19, trường hợp xấu nhất có thể lỗ gần 1.000 tỷ nếu dịch kết thúc vào cuối năm...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Đường sắt dự tính các “kịch bản” thiệt hại vì dịch Covid-19, có thể lỗ gần 1.000 tỷ nếu dịch kết thúc chậm. Ảnh: minh họa

Báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mới đây, Tổng công ty Đường sắt VN cho biết đã tính toán các “kịch bản” kết quả SXKD năm 2020 khác nhau tùy thuộc thời điểm khống chế được dịch Covid-19 tác động đến nhu cầu đi lại của hành khách.

Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2020, doanh thu vận tải hành khách hơn 527 tỷ đồng, giảm 65 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, ước lỗ khoảng 100 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2020, công ty mẹ doanh thu giảm từ 700 - 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch 2020 và lỗ từ 694 tỷ đồng đến 935 tỷ đồng tùy theo từng thời điểm kết thúc dịch Covid-19.

Nêu những kịch bản cụ thể, Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, nếu dịch Covid-19 kết thúc trong quý 2/2020, dự báo năm 2020 doanh thu của công ty mẹ đạt hơn 1.400 tỷ đồng, bằng 66,7% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế âm 694 tỷ đồng; Thu nhập người lao động 6,6 triệu đồng, bằng 82,5% kế hoạch năm.

Nếu dịch kết thúc vào quý 3, doanh thu chỉ còn hơn 1.227 tỷ đồng, bằng 58,5% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế âm tới hơn 842 tỷ đồng; Thu nhập người lao động 6,2 triệu đồng, bằng 77,5%.

Kịch bản cuối còn bi đát hơn, nếu dịch kết thúc vào quý 4, doanh thu chỉ hơn 1.114 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế âm tới hơn 936 tỷ đồng; Thu nhập người lao động 5,9 triệu đồng, bằng 73,8%.

Để giảm thiểu thiệt hại, Tổng công ty Đường sắt VN kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, miễn nộp các loại thuế, phí năm 2020 như: Thuế thu nhập cá nhân; Miễn đóng BHXH, BHYT, BHTN; Miễn đóng phí công đoàn. Cùng đó, miễn khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt 8% trên doanh thu vận tải năm 2020, ước tính số tiền là 280,6 tỷ đồng cho các doanh nghiệp vận tải…

Đối với các khoảng vay, Tổng công ty Đường sắt VN đề nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước xem xét khoanh nợ gốc và miễn giảm lãi vay cho các khoản vay của các ngân hàng cho các dự án đầu tư của Tổng công ty và các công ty vận tải đường sắt nhằm giảm áp lực trả nợ gốc và lãi vay trong giai đoạn khó khăn. Dự kiến cả nợ gốc và lãi vay năm 2020 các doanh nghiệp vận tải đường sắt phải trả ngân hàng là 333,16 tỷ đồng.

Kỳ Nam