Đường sắt oằn mình gánh lỗ tàu địa phương

10/05/2016 16:05

Nhiều tuyến tàu khách địa phương đang phải chịu lỗ thê thảm hàng chục triệu đồng/ngày.

Thiện Anh - Thanh Thúy