Đường sắt phát hành Thẻ khách hàng kèm ưu đãi giảm giá vé tàu

26/02/2020 16:27

Đường sắt phát hành Thẻ khách hàng điện tử cùng các ưu đãi giảm giá vé tàu năm 2020 tùy theo hạng thẻ.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Đường sắt phát hành Thẻ khách hàng điện tử cùng các ưu đãi giảm giá vé tàu năm 2020 tùy theo hạng thẻ.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ 2/3, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục phát hành Thẻ khách hàng và thực hiện chính sách ưu đãi giảm giá vé tàu kèm theo nhằm thu hút khách đi tàu.

Theo đó, hành khách đã mua vé đi tàu thuộc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn quản lý từ ngày 1/1/2020, có giá vé ghi trên Thẻ lên tàu hỏa từ 300.000 đồng trở lên đều có thể đăng ký thành viên nhận Thẻ khách hàng.

Cùng với Thẻ khách hàng nhựa như trước đây, công ty phát hành thêm Thẻ khách hàng điện tử. Có ba loại thẻ: Thẻ khách hàng phổ thông, Thẻ khách hàng VIP bạc và Thẻ khách hàng VIP vàng.

Hành khách có thể đăng ký mở thẻ tại các ga và các điểm bán vé của công ty. Khi đăng ký cần cung cấp các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số CMND/CCCD, số điện thoại di động, thông tin về đối tượng chính sách xã hội của chủ thẻ để được hưởng chế độ giảm giá theo quy định của pháp luật.

Sau khi mở thẻ, khách hàng sẽ được hưởng chương trình ưu đãi khách hàng thường xuyên tính từ ngày phát hành thẻ đến hết ngày 31/12/2020. Cụ thể, khách hàng có Thẻ khách hàng phổ thông được giảm 5%, có Thẻ khách hàng VIP bạc được giảm 10%, có Thẻ khách hàng VIP vàng được giảm 15% giá vé bán cho hành khách sau khi đã tính các chế độ giảm giá khác mà hành khách được hưởng theo các quy định chung của Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn. Tuy nhiên, Thẻ thành viên chỉ được giảm giá và tích điểm khi người đứng tên trên thẻ trực tiếp đi tàu.

Hành khách muốn nâng lên hạng thẻ VIP bạc và vàng phải tích điểm thông qua việc đi tàu của Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn quản lý. Số điểm được tính căn cứ theo tiền vé mà hành khách mua. Cụ thể, thẻ được tích điểm sau khi đi tàu 3 ngày. Số điểm được tính căn cứ theo tiền vé được quy tròn 10.000 VNĐ tính thành 1 điểm.

Để nâng hạng thẻ, hưởng ưu đãi nhiều hơn, cần tích lũy được 1.000 điểm để nâng hạng Thẻ VIP bạc; Tích lũy được 2.000 điểm được nâng hạng Thẻ VIP vàng. Tích lũy tối thiểu 500 điểm/năm được duy trì hạng Thẻ VIP bạc; Tích lũy tối thiểu 800 điểm/năm được duy trì hạng Thẻ VIP vàng.

Kỳ Nam