Đường sắt rốt ráo ứng phó bão số 12

03/11/2017 19:08

Ngành Đường sắt đang khẩn trương chuẩn bị nhân, vật lực, sẵn sàng ứng phó bão số 12.

Thanh Thúy