Đường sắt Sài Gòn giảm mạnh giá vé tàu du lịch

26/05/2016 13:30

Đường sắt Sài Gòn giảm giá vé tàu các tuyến đi Vinh, Quảng Ngãi và tàu Quy Nhơn – Nha Trang.

Đường sắt Sài Gòn giảm mạnh giá vé tàu du lịch 1

Tàu Sài Gòn đi Quảng Ngãi SE26 giảm 15% giá vé

 Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ 26/5 thực hiện khuyến mãi giảm giá vé tàu đi một số tuyến Sài Gòn - Vinh, Sài Gòn – Quảng Ngãi và Quy Nhơn – Nha Trang. Cụ thể, từ 0 giờ ngày 1/6/2016 đến hết ngày 30/6/2016, giảm đến 5% giá vé hành khách đi tàu SE21 có ga đi từ gaVinh đến Đông Hà và ga đến từ ga Hương Phố đến Sài Gòn.

Giảm đến 10% giá vé hành khách tàu SE26 có ga đi từ ga Sài Gòn đến Tháp Chàm và ga đến từ ga Bồng Sơn đến Quảng Ngãi vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật; tàu SE25 có ga đi từ ga Quảng Ngãi đến Bồng Sơn và ga đến từ ga Tháp Chàm đến Sài Gòn vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Giảm đến 15% giá vé hành khách tàu SE26 có ga đi từ ga Sài Gòn đến Long Khánh và ga đến từ ga Tháp Chàm đến Quảng Ngãi vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu; Tàu SE25 có ga đi từ ga Quảng Ngãi đến Tháp Chàm và ga đến từ ga Long Khánh đến Sài Gòn vào các ngàythứ Bảy, Chủ nhật.

Từ 0 giờ ngày 26/5/2016 đến hết ngày 30/6/2016, giảm đến 10% giá vé hành khách tàu N11/N12 từ ga Nha Trang, Ninh Hòa, Giã, Tu Bông đến các ga La Hai, Phước Lãnh, Diêu Trì, Quy Nhơn và ngược lại; các ga Phú Hiệp, Đông Tác đến ga Diêu Trì, Quy Nhơn và ngược lại.

Kỳ Nam