Đường sắt Sài Gòn - Nha Trang dịp hè có những tàu nào?

18/05/2022 16:30

Đường sắt chạy thêm nhiều tàu du lịch tuyến Sài Gòn - Nha Trang dịp hè, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tổ chức chạy thêm nhiều tàu du lịch trên tuyến Sài Gòn - Nha Trang, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp hè.

Cụ thể, chiều Sài Gòn - Nha Trang, tàu SNT4 xuất phát ngày 26, 27/5 và ngày 2, 3/6/2022 lúc 20h35, đến ga Nha Trang lúc 6h23.

Chiều Nha Trang - Sài Gòn, chạy thêm tàu SNT3 xuất phát ga Nha Trang ngày 29/5 lúc 21h15, đến ga Sài Gòn lúc 7h05; Tàu SNT5 xuất phát ngày 29/5 và các ngày 4, 5/6/2022 lúc 12h00, đến lúc 20h55.

Đường sắt sài gòn - nha trang dịp hè có những tàu nào?

Đường sắt chạy nhiều tàu khách tuyến Sài Gòn - Nha Trang dịp hè. Ảnh: minh họa

Ngoài các tàu chạy thêm này, trên tuyến đường sắt tổ chức chạy hàng ngày nhiều tàu có dừng đón, trả khách tại ga Nha Trang, gồm 4 đôi tàu Thống nhất: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, đôi tàu SE21/SE22 Sài Gòn - Đà Nẵng; Đôi tàu khu đoạn SNT1/SNT2 Sài Gòn - Nha Trang chạy hàng ngày từ ngày 19/5.

Ngoài ra còn có đôi tàu SNQ1/SNQ2 Sài Gòn - Quy Nhơn chạy dịp cuối tuần, tàu SNQ1 chạy tại ga Nha Trang lúc 18h10, đến ga Sài Gòn lúc 3h20; Tàu SQN2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 18h30, đến ga Nha Trang lúc 3h43.

Trước đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn công bố áp dụng chính sách giảm giá vé tàu đến 30% đối với hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu. Thời gian áp dụng từ 1/6 đến 21/8.

Cụ thể, đối với hành khách mua vé cá nhân đối với đôi tàu Sài Gòn - Quy Nhơn SNQ1/SNQ2 vé có cự ly vận chuyển từ 400km trở lên và đôi tàu Sài Gòn - Nha Trang SNT1/SNT2 vé có cự ly vận chuyển từ 300km trở lên sẽ được giảm giá vé tùy theo thời gian mua vé xa ngày đi tàu.

Theo đó, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20-39 ngày được giảm 20%; Từ 40 ngày trở lên được giảm 30%. Tuy nhiên chính sách giảm giá này không áp dụng đối với loại chỗ giường nằm khoang 4 giường các tàu SNT1, SNT2.

Hành khách khi đổi trả vé sẽ chịu mức phí tương đương mức giảm giá. Thời gian đổi, trả vé là trước giờ tàu chạy 72 giờ.

Đối với hành khách mua vé tập thể, đoàn từ 11-40 người khi mua trước từ 1-19 ngày được giảm 3%, trước từ 20 ngày trở lên được giảm 4%, trước từ 20 ngày trở lên được giảm 5%. Tương tự, đoàn từ 41- 70 người khi mua trước từ 1-19 ngày được giảm 5%, trước từ 20 ngày trở lên được giảm 7%. Đoàn từ 71-100 người, các mức giảm tương ứng là 7% và 9%; Đoàn từ 101 người trở lên, các mức giảm là 9% và 11%.

Kỳ Nam