Đường sắt sẽ kết nối với các nước trong khu vực thông qua 5 tuyến chính

23/11/2021 16:20

Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt mới, sẽ nối ray với đường sắt các nước khu vực thông qua 5 tuyến chính.

Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ GTVT công bố mới đây đã định hướng kết nối ray với đường sắt các nước khu vực thông qua 5 tuyến chính.

Đường sắt sẽ kết nối với các nước trong khu vực thông qua 5 tuyến chính

Đường sắt Việt Nam sẽ kết nối với đường sắt các nước khu vực thông qua 5 tuyến chính, trong đó đã kết nối với đường sắt Trung Quốc thông qua tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Đồng Đăng

Cụ thể, mạng đường sắt Việt Nam kết nối xuyên Á, kết nối Á - Âu thông qua đường sắt Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) và Lào Cai; Kết nối với đường sắt ASEAN qua Lào (tại Mụ Giạ, Lao Bảo), qua Campuchia (tại Lộc Ninh).

Cục Đường sắt VN cho biết, hiện đường sắt Việt Nam đang kết nối ray với đường sắt Trung Quốc qua 2 tuyến: Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai khổ 1.000mm thông qua 2 ga cửa khẩu Lào Cai - Sơn Yêu; Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng khổ lồng (khổ 1.435mm và 1.000mm) thông qua hai ga cửa khẩu Đồng Đăng - Bằng Tường.

Theo nghị định thư được ký kết hàng năm giữa đường sắt hai nước, hiện nay hàng hóa vận chuyển bằng tàu hỏa đi Trung Á, châu Âu đi theo hướng tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, đến một ga lập tàu tại Trung Quốc, được tiếp chuyển vào đoàn tàu Á - Âu để đi tiếp nước thứ ba.

Về kết nối các nước ASEAN, quy hoạch định hướng kết nối ray với đường sắt Lào thông qua tuyến Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ (kết nối cửa khẩu Cha Lo thuộc tỉnh Quảng Bình với Thà Khẹk của Lào) và tuyến Mỹ Thủy - Đông Hà - Lao Bảo (kết nối cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh Quảng Trị với Savannakhet của Lào); Kết nối đường sắt Campuchia thông qua tuyến TP.HCM - Dĩ An - Lộc Ninh (kết nối cửa khẩu Hoa Lư thuộc tỉnh Bình Phước với Phnompenh). Tuy nhiên, hiện các tuyến này chưa được đầu tư, xây dựng.

Vì vậy, quy hoạch định hướng đến 2030 sẽ hoàn thiện các kết nối quốc tế này. Cụ thể, với kết nối đường sắt phía Lào Cai, Bộ GTVT đã phê duyệt chủ trương đầu tư đấu nối ray ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc) bằng đường sắt khổ lồng; Phía Đồng Đăng sẽ tiến hành cải tạo, nâng cấp tuyến Hà Nội - Đồng Đăng.

Cũng trong giai đoạn này ưu tiên đầu tư xây dựng tuyến Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ đường đơn, khổ 1.435mm, dài khoảng 103km và tuyến đường sắt TP.HCM - Dĩ An - Lộc Ninh khổ 1.435mm, dài khoảng 128km, trong đó đoạn Dĩ An - Chơn Thành đường đôi, đoạn Chơn Thành - Lộc Ninh đường đơn.

Kỳ Nam