Đường sắt tiếp tục chạy 4 đôi tàu Thống nhất, khai thác thêm tàu địa phương

05/05/2020 15:52

Đường sắt tiếp tục chạy hàng ngày 4 đôi tàu Thống nhất Hà Nội - TP. HCM và nhiều mác tàu địa phương khác...

Đường sắt tiếp tục chạy 4 đôi tàu Thống nhất, khai thác thêm tàu địa phương 1
Đường sắt tiếp tục chạy hàng ngày 4 đôi tàu Thống nhất Hà Nội - TP. HCM và các mác tàu địa phương.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, ngành Đường sắt tiếp tục duy trì chạy hàng ngày 4 đôi tàu Thống nhất chạy suốt Hà Nội - TP. HCM sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Cụ thể, tàu SE1 xuất phát ga Hà Nội lúc 22h15, đến ga Sài Gòn lúc 5h45; tàu SE2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 21h55, đến Hà Nội lúc 5h30. Tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội lúc 19h25, đến ga Sài Gòn lúc 4h38; tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 19h25, đến Hà Nội lúc 4h48.

Cùng đó, tàu SE5 xuất phát ga Hà Nội lúc 08h50, đến ga Sài Gòn lúc 18h55; tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 08h40, đến Hà Nội lúc 19h12. Tàu SE7 xuất phát ga Hà Nội lúc 06h00, đến ga Sài Gòn lúc 16h30; tàu SE8 xuất phát ga Sài Gòn lúc 06h00, đến Hà Nội lúc 15h54.

Ngoài các đôi tàu Thống nhất, ngành Đường sắt tiếp tục chạy nhiều mác tàu địa phương. Cụ thể, tuyến Hà Nội - Vinh chạy hàng ngày đôi tàu NA1/NA2.

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy hàng ngày 2 đôi tàu LP5/LP6 và LP3/LP8, dịp cuối tuần từ thứ Sáu đến Chủ nhật chạy thêm đôi tàu LP7/HP2.

Riêng tuyến Hà Nội - Yên Bái, đôi tàu YB3/YB4 bắt đầu chạy lại từ ngày 9/5/2020, tuy nhiên chỉ chạy cuối tuần. Tàu YB3 chạy thứ bảy hàng tuần, tàu YB4 chạy Chủ nhật hàng tuần.

Ở khu vực phía Nam, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng chạy hàng ngày đôi tàu SE21/SE22; tuyến Sài Gòn - Nha Trang chạy hàng ngày đôi tàu SNT1/SNT2. Còn tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, tàu SPT chỉ chạy dịp cuối tuần từ thứ Sáu đến Chủ nhật.

Hiện hành khách đi tàu vẫn phải thực hiện khai báo y tế điện tử trước khi vào ga đi tàu, trên tàu đeo khẩu trang nhằm phòng tránh dịch Covid-19.

Kỳ Nam