Đường sắt tổ chức chạy tàu khách liên vận quốc tế từ Hà Nội đi Bắc Kinh

25/12/2019 08:38

Đường sắt tiếp tục chạy tàu khách liên vận đi Bắc Kinh và quá cảnh đi nước thứ ba trong năm 2020.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Đường sắt tiếp tục chạy tàu khách liên vận đi Bắc Kinh và quá cảnh đi nước thứ ba trong năm 2020.

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, từ ngày 1/1 cho đến hết 31/12/2020, ngành Đường sắt tiếp tục tổ chức chạy tàu khách liên vận quốc tế từ Hà Nội đi Nam Ninh, Bắc Kinh (Trung Quốc) và từ đó quá cảnh đi nước thứ ba.

Cụ thể, tàu khách liên vận quốc tế Hà Nội (ga Gia Lâm) - Bắc Kinh Tây chạy hai chuyến/một tuần, mang số hiệu Z6/T8702/MR1. Đoàn tàu xuất phát từ ga Gia Lâm các ngày thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần; Đến Bắc Kinh Tây vào các ngày thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Tàu xuất phát tại ga Gia Lâm lúc 21h20 (giờ Hà Nội) và đến Nam Ninh lúc 10h06, đến Bắc Kinh Tây lúc 9h48 (giờ Bắc Kinh).

Chiều ngược lại, đoàn tàu xuất phát từ Bắc Kinh Tây vào các ngày thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần, mang số hiệu Z5/T8701/MR2; đến Hà Nội (ga Gia Lâm) vào các ngày thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần. Tàu xuất phát tại ga Bắc Kinh Tây lúc 16h09, đến Nam Ninh lúc 15h34 (giờ Bắc Kinh), đến ga Gia Lâm lúc 5h30 (giờ Hà Nội).

Tàu tuyến Hà Nội - Bắc Kinh Tây và ngược lại dừng đón, tiễn khách tại các ga: Đồng Đăng, Bắc Giang, Gia Lâm (phía Việt Nam) và Bằng Tường, Sùng Tả, Nam Ninh, Quế Lâm Bắc, Trịnh Châu, Bắc Kinh Tây.... (phía Trung Quốc).

Hành khách đi tàu liên vận quốc tế Hà Nội - Bắc Kinh Tây có thể mua vé tàu đi tiếp nước thứ ba bằng đường sắt sau khi đến Bắc Kinh.

Kỳ Nam