Đường sắt xin lùi thực hiện niên hạn toa xe do dịch Covid-19

14/04/2020 11:46

Đường sắt kiến nghị Chính phủ cho phép lùi thời hạn thực hiện niên hạn toa xe do khó khăn tài chính vì dịch Covid-19.

Đường sắt xin lùi thực hiện niên hạn toa xe do dịch Covid-19 1
Đường sắt kiến nghị Chính phủ cho phép lùi thời hạn thực hiện niên hạn toa xe do khó khăn tài chính vì dịch Covid-19.

Báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, theo Nghị định số 65/2018 có hiệu lực từ ngày 1/7/2018, các doanh nghiệp vận tải đường sắt sẽ có lộ trình 3 năm (tới năm 2021) để thay thế các phương tiện hết niên hạn sử dụng. Tính đến ngày 31/12/2022, các công ty vận tải đường sắt sẽ phải thanh lý khoảng 60 đầu máy, gần 1.000 toa xe hàng và 500 toa xe khách.

"Với lượng phương tiện cần thanh lý quá lớn, tổng công ty và các công ty vận tải đường sắt sẽ gặp khó khăn lớn khi phải huy động khoảng 6.822 tỷ đồng để đầu tư mới bù đắp các phương tiện phải loại bỏ theo quy định. Trong khi đó, các doanh nghiệp không được hưởng các ưu đãi về lãi suất vay", Tổng công ty Đường sắt thông tin.

Để tháo gỡ áp lực chi phí đầu tư đầu máy, toa xe mới cho các công ty vận tải đường sắt, tăng khả năng cạnh tranh, tập trung nguồn lực khôi phục sản xuất sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tổng công ty Đường sắt VN kiến nghị Chính phủ cho phép lùi thời gian thực hiện Nghị định 65 về niên hạn sử dụng toa xe thêm 3 năm so với thời gian quy định.

Trước đó, trao đổi với Báo Giao thông, ông Phạm Văn Trường, Trưởng ban Đầu máy - Toa xe Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, căn cứ lộ trình thực hiện niên hạn phương tiện đường sắt theo Nghị định 65/2018, đơn vị này đã xây dựng kế hoạch đầu tư dần phương tiện thay thế phương tiện hết niên hạn. Theo đó, đến năm 2030, phải thay thế 134 đầu máy; Đến năm 2023, phải thay thế khoảng 1.200 toa xe hàng và 266 toa xe khách. Trong đó, đến năm 2021 phải dừng vận dụng 36 đầu máy, 1.129 toa xe hàng và 163 toa xe khách.

Kỳ Nam