Đường Thái "lấn át" đường nội, chính thức áp thuế bán phá giá để kiểm soát

16/06/2021 11:43

Bộ Công thương vừa có quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với sản phẩm mía đường Thái Lan.

Đường thái "lấn át" đường nội, chính thức áp thuế bán phá giá để kiểm soát

Đường nhập khẩu từ Thái Lan tăng mạnh, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước.

Theo đó, Quyết định 1578/QĐ-BCT sẽ có hiệu lực trong 5 năm, kể từ ngày 16/6/2021.

Cụ thể, các loại mía đường nhập khẩu thuộc mã HS 1701.13.00, 1701.14.00, 1701.99.10, 1701.99.90, 1702.90.91 sẽ bị áp thuế chống bán phá với giá chính thức là 42,99% và mức thuế chống trợ cấp chính thức là 4,65%.

Hai loại thuế này là thuế nhập khẩu bổ sung, áp dụng với đường mía nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan, kể cả nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan.

Bộ này cho biết, trước đó, kết luận điều tra cuối cùng của cơ quan điều tra xác định một số sản phẩm mía đường Thái Lan có tồn tại hành vi bán phá giá, được trợ cấp của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra.

Điều này khiến ngành sản xuất trong nước đang chịu thiệt hại đáng kể và có mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa bán phá giá và được trợ cấp với thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do đường nhập khẩu được trợ cấp và bán phá giá từ Thái Lan tăng mạnh trong năm 2020, lên tới gần 1,3 triệu tấn - tăng 330,4% so với năm 2019.

"Trong thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi tác động của biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp, tình hình sản xuất, cung - cầu, giá cả,...để triển khai các biện pháp ổn định thị trường đường theo đúng quy định", Bộ Công thương thông tin.

Hồng Hạnh