Đường thủy đổi mới, nâng năng lực quản lý

29/01/2016 06:36

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật yêu cầu đơn vị này sớm kiện toàn bộ máy theo hướng gọn nhẹ, đổi mới, năng động...

Đường thủy đổi mới, nâng năng lực quản lý 1
Đường thủy đổi mới, nâng năng lực quản lý - Ảnh minh họa

Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 của BQL các dự án đường thủy ngày 28/1, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật yêu cầu đơn vị này sớm kiện toàn bộ máy theo hướng gọn nhẹ, đổi mới, năng động, dám nghĩ, dám làm để tạo bước phát triển mới. 

Theo Thứ trưởng Nhật, các dự án đầu tư vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng đường thủy sắp tới chủ yếu là nguồn vốn xã hội hóa, vì vậy Ban cần năng động hơn nhằm nâng cao trình độ năng lực quản lý, bắt kịp xu hướng phát triển của ngành GTVT.

Trước đó, Tổng giám đốc BQL các dự án đường thủy Lê Huy Thăng cho biết, năm 2015 đơn vị đã nỗ lực triển khai một số dự án quan trọng của ngành đường thủy như: Dự án phát triển GTVT Đồng bằng Bắc Bộ (WB6), Đồng bằng sông Cửu Long (WB5), Nâng cấp tuyến kênh chợ Gạo. Kết quả giải ngân trong năm đạt 223% so với kế hoạch được Bộ GTVT giao, với nhiều công trình hoàn thành vượt và đúng tiến độ. Năm 2016, đơn vị quyết tâm kiện toàn bộ máy, tăng cường tính kỷ cương, kỷ luật và thực hiện tốt nhất các dự án mà đơn vị quản lý.

Được biết, BQL các dự án đường thủy được thành lập ngày 1/1/2015 trên cơ sở sáp nhập 2 Ban QLDA đường thủy phía Bắc, phía Nam thuộc Cục Đường thủy nội địa VN.

H.Lộc