Đường thủy lần đầu xây dựng quy hoạch về phát triển kết cấu hạ tầng

13/01/2020 16:52

Kết cấu hạ tầng đường thủy thời kỳ 2021-2030 được định hướng kết nối đường thủy với hàng không, đường sắt và kết nối quốc tế.

Đường thủy lần đầu xây dựng quy hoạch về phát triển kết cấu hạ tầng 1
Giao thông thủy trên sông Hồng qua Hà Nội

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Bộ GTVT là cơ quan tổ chức lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, thực hiện trong thời hạn tối đa 12 tháng.

Đại diện Cục Đường thuỷ nội địa VN cho biết: Nội dung quy hoạch phải dự báo được xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu hạ tầng đường thủy; đánh giá sự liên kết ngành, vùng trong phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy (liên kết hạ tầng trong nước và quốc tế, liên kết hạ tầng đường thủy với hạ tầng khác). Quy hoạch cũng phải xác định yêu cầu của phát triển KTXH đối với ngành đường thủy (nhu cầu, phương thức vận tải, ứng dụng công nghệ và phương tiện đường thủy mới), yêu cầu đối với phương án phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy phải thể hiện định hướng phân bổ phát triển mạng lưới tuyến đường thủy, cảng bến và kết nối với các lĩnh vực GTVT khác, các đầu mối giao thông quan trọng như cảng hàng không, ga đường sắt, cảng biển.

Cùng đó, quy hoạch cũng cần định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, di tích quốc gia; Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy trong thời kỳ quy hoạch.

Đây là lần đầu tiên ngành đường thủy xây dựng quy hoạch về phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy, nhằm hiện thực hóa mục tiêu kết nối hạ tầng, vận tải đường thủy với mạng lưới hạ tầng và các phương thức vận tải khác.

Huy Lộc