Đường thủy nội địa lần đầu có sàn giao dịch trực tuyến

22/08/2016 10:21

Sàn giao dịch vận tải đường thủy kết nối các chủ sà lan với chủ hàng, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí...

Mai Huyên