Đường thủy nội địa vẫn thiếu tầm nhìn

25/02/2015 16:10

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo Cục Đường thủy nội địa đổi mới mạnh mẽ trong năm 2015.

Đường thủy nội địa vẫn thiếu tầm nhìn
 

Tại buổi làm việc với Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) VN về tình hình công tác hai tháng đầu năm, triển khai kế hoạch năm 2015 diễn ra chiều 24/2, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, so với 5 lĩnh vực giao thông hiện nay của đất nước, kể từ năm 1975, GTVT đường thủy xếp cuối cùng về sự phát triển, thậm chí thụt lùi và không theo kịp sự phát triển của kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều này cho thấy ngành Đường thủy thiếu tầm nhìn trong thời gian dài. Bộ GTVT đã đưa ra chủ trương thúc đẩy sự phát triển GTVT đường thủy, phát huy tiềm năng của đường thủy, hình thành thị trường vận tải giá rẻ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

“Đội ngũ cán bộ của Cục ĐTNĐ VN trong thời gian qua rất thụ động, không đưa ra những đề xuất quan trọng để tạo sự phát triển của ngành, vẫn có tư duy ôm đồm những việc đáng ra nên phân cấp cho địa phương; bộ máy thanh tra, cảng vụ đường thủy cũng không phát huy hiệu quả, để xảy ra tình trạng không quản lý chặt chẽ được phương tiện thủy, cảng, bến”, Thứ trưởng Thể nói.

Thứ trưởng yêu cầu, trong năm 2015, Cục ĐTNĐ VN, đứng đầu là tân Cục trưởng Hoàng Hồng Giang phải có tư duy mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và Ban lãnh đạo Cục phải đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ và có những đề xuất, kiến nghị trên cơ sở thực tiễn, cũng như kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức không tâm huyết với công việc, thiếu năng lực. Đồng thời, Cục phải xây dựng chiến lược, rà soát quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống GTVT thủy nội địa, tạo sự kết nối giữa các trục giao thông trọng điểm.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục ĐTNĐ VN cho biết, nhiệm vụ xuyên suốt của Cục trong năm 2015 là tập trung phát triển vận tải, trong đó sẽ tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp vận tải lớn, giao tiếp với các đơn vị vận tải để nắm bắt thực tiễn và đưa ra các giải pháp thúc đẩy vận tải thủy; sử dụng công nghệ thông tin làm đột phá trong công tác bảo đảm trật tự ATGT và bảo trì đường thủy; rà soát, sắp lại đội ngũ cán bộ Cục và mô hình tổ chức của cơ quan cảng vụ; tổ chức họp trực tuyến giữa văn phòng Cục và các cơ quan trực thuộc; rà soát dự án xã hội hóa nạo vét luồng đường thủy kết hợp tận thu sản phẩm nạo vét…

Huy Lộc