Duy trì thường xuyên cấp độ 1 an ninh hàng hải

12/05/2016 13:15

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về an ninh hàng hải (ANHH).

Duy trì thường xuyên cấp độ 1 an ninh hàng hải 1
Diễn tập chống khủng bố an ninh hàng hải

Theo dự thảo, ANHH được phân thành 3 cấp độ, trong đó cấp độ 1 yêu cầu các biện pháp an ninh bảo vệ phù hợp tối thiểu phải được duy trì tại mọi thời điểm. Cấp độ 1 được duy trì thường xuyên trên các tàu biển Việt Nam và tại các cảng Việt Nam.

 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chịu trách nhiệm công bố cấp độ, thay đổi cấp độ, đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn và bảo đảm các biện pháp an ninh cần áp dụng đối với tàu biển đang hoạt động tại vùng biển Việt Nam, tàu biển đang neo đậu tại cảng dầu khí ngoài khơi. Cục Bảo vệ Chính trị V - Bộ Công an (A67) chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển để công bố cấp độ, thay đổi cấp độ, đồng thời hướng dẫn và bảo đảm các biện pháp an ninh đối với bến cảng khi có sự cố an ninh.

Trung tâm Thông tin An ninh hàng hải trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam là đơn vị tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải của Việt Nam, với trang thiết bị liên lạc theo quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế  (IMO) và được biên chế bảo đảm trực 24/24h hàng ngày.

P.A