11:49, 23/10/2020
Tinh thần chung được Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh là phải khẩn cấp khắc phục, thông sớm nhất các tuyến quốc lộ.

Nổi bật