Emagazine

Thứ Ba, 23:04, 12/11/2019
13:59, 18/10/2019
Bức tranh toàn cảnh nguồn nước cung cấp cho nhà máy nước sạch sông Đà, bao gồm cả nước thải của chính nhà máy này khiến người xem hoảng hồn...

Nổi bật