Ép nhân viên đi làm ngày lễ 30/4-1/5, phạt đến 50 triệu đồng

29/04/2019 06:02

Doanh nghiệp ép người lao động đi làm trong nghỉ lễ 30/4-1/5 có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Ép người lao động đi làm ngày lễ, doanh nghiệp bị phạt nặng (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2012, mỗi năm, người lao động có 6 dịp lễ, tết được nghỉ làm và hưởng nguyên lương: Tết Dương lịch; Tết Âm lịch; Ngày Chiến thắng (30/4); Ngày Quốc tế lao động (1/5); Ngày Quốc khánh (2/9); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).

Nếu doanh nghiệp muốn người lao động làm việc trong những ngày này thì phải được sự đồng ý của họ và phải trả thêm cho họ ít nhất 300% lương (điểm c khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012).

Nghỉ lễ là một trong những quyền lợi chính đáng của người lao động được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Trường hợp doanh nghiệp ép người lao động đi làm mà không được sự đồng ý của họ sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và bị xử lý thích đáng. Cụ thể:

- Phạt tới 01 triệu đồng nếu vi phạm với 01 đến 10 người lao động;

- Phạt tới 03 triệu đồng nếu vi phạm với 11 đến 50 người lao động;

- Phạt tới 07 triệu đồng nếu vi phạm với 51 đến 100 người lao động;

- Phạt tới 10 triệu đồng nếu vi phạm với 101 đến 300 người lao động;

- Phạt tới 15 triệu đồng nếu vi phạm với 301 người lao động trở lên;

- Phạt tới 50 triệu đồng nếu buộc người lao động làm thêm giờ vượt quá 12 giờ/ngày.

Ngoài ra, với doanh nghiệp buộc người lao động làm thêm giờ vượt quá 12 giờ/ngày trong những ngày lễ còn bị đình chỉ hoạt động từ 01 đến 03 tháng.

(Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP)

Đức Hùng