EPC và bài toán tiến độ, đội giá

22/04/2014 21:58

Hình thức Tổng thầu EPC chính là "chìa khóa trao tay". Về lý thuyết, chủ đầu tư rất "nhàn" bởi chỉ có một đầu mối thực hiện từ thi công đến cung cấp thiết bị. Nhưng trên thực tế, nhiều dự án EPC đang gặp vướng mắc.