EU dành 25 tỷ euro cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

03/07/2014 15:47

Liên minh châu Âu (EU) vừa thông báo một chương trình mới sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại châu Âu có cơ hội tiếp cận nguồn tài chính bổ sung trị giá 25 tỷ euro (34 tỷ USD).

Liên minh châu Âu (EU) vừa thông báo một chương trình mới sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại châu Âu có cơ hội tiếp cận nguồn tài chính bổ sung trị giá 25 tỷ euro (34 tỷ USD). Chương trình tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ EU (COSME) sẽ cho phép các thể chế tài chính trong châu Âu dành thêm nguồn tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


COSME sẽ triển khai trong giai đoạn 2014-2020, được xây dựng dựa vào sự thành công của một chương trình trước đó - Chương trình khung tăng cường cạnh tranh và đổi mới sáng tạo (CIFP) trong giai đoạn 2007-2013. CIFP đã giúp huy động được các khoản vay hơn 16 tỷ euro tổng cộng và 2,8 tỷ vốn đầu tư liên doanh cho hơn 311.000 SME.

Phúc An