EVN bất ngờ đề xuất miễn giảm giá điện vì Covid-19

31/03/2020 07:03

Để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19, EVN vừa đề xuất giảm giá điện cho một số đối tượng.

EVN bất ngờ đề xuất miễn giảm giá điện vì Covid-19 1
EVN bất ngờ đề xuất miễn giảm giá điện vì Covid-19.

Trong thông báo vừa phát đi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết EVN chủ động rà soát, thống kê các đối tượng khách hàng để hỗ trợ tiền điện, đảm bảo cấp điện ổn định và an toàn trong thời gian chống dịch.

Theo đó, EVN cho biết, phải đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các khu vực cách ly tập trung của Nhà nước, các bệnh viện nói chung và các bệnh viện thực hiện nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân bị nhiễm Covid-19.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét miễn, giảm giá điện cho một số đối tượng khách hàng trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

Đặc biệt, trọng tâm là các khu vực cách ly tập trung, các viện xét nghiệm virus Corona, các bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ chữa trị bệnh nhân bị nhiễm Covid-19.

Bên cạnh đó, xem xét để giãn thời gian thu tiền điện một tháng trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19.

Hồng Hạnh