EVNSPC: Đẩy mạnh chuyển đổi số để bứt phá

28/12/2022 19:39

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt năm 2022 đạt 98%, tăng 56,5% so với năm 2019…

Nhiều năm qua, xây dựng các chính sách chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số... là một trong những nội dung được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hoạch định, xây dựng nhằm thực hiện kế hoạch số hóa trên mọi lĩnh vực sản xuất - kinh doanh. Mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành doanh nghiệp số theo yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

EVNSPC: Đẩy mạnh chuyển đổi số để bứt phá 1

EVNSPC không ngừng chuyển đổi số để nâng cao chất lượng.

Đến nay, trong công tác dịch vụ khách hàng (DVKH), EVNSPC đã đơn giản hóa thủ tục, cung cấp và hỗ trợ dịch vụ điện trực tuyến qua Tổng đài CSKH, website CSKH, App/Zalo; …

Đặc biệt, đơn vị đã cùng với EVN tham gia tích hợp các dịch vụ điện vào Cổng Dịch vụ công Quốc Gia nhằm góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

Về ứng dụng CNTT, đã triển khai nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý thông tin khách hàng từ CMIS 2.0 lên CMIS 3.0. Công tác chăm sóc khách hàng được quản lý qua hệ thống CRM, thông tin mất điện và thông báo mất điện được quản lý thông qua hệ thống OMS…

Việc ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2019-2020 của EVNSPC đã đạt được mục tiêu hiện đại hóa, tự động hóa một số khâu trong công tác kinh doanh (ghi chỉ số, thông báo mất điện tự động qua OMS, thông báo chỉ số hóa đơn tự động qua App CSKH, Zalo, SMS). Điện tử hóa các dịch vụ điện từ tháng 11/2019, cho phép khách hàng nộp các hồ sơ giấy đề nghị mua điện hoặc scan mà không cần bản giấy. Số hóa 100% các hồ sơ, giấy tờ khách hàng cấp điện mới.

EVNSPC: Đẩy mạnh chuyển đổi số để bứt phá 2

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt năm 2022 đạt 98%, tăng 56,5% so với năm 2019.

Theo đánh giá của EVNSPC, giai đoạn 2019-2022 cũng đánh dấu bước phát triển ấn tượng trong công tác thay đổi từ phương thức tiếp cận đến hành vi thanh toán tiền điện của khách hàng.

Từ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho ngành điện đã chuyển sang thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán. Theo đó, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt năm 2022 đạt 98%, tăng 56,5% so với năm 2019.

Việc đẩy mạnh công tác thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt góp phần nâng cao chất lượng DVKH của ngành điện. Tạo điều kiện cho khách hàng thanh toán tiền điện mọi lúc mọi nơi, giảm lưu lượng tiền mặt lưu thông ngoài xã hội, giảm chi phí góp phần cho xã hội ngày càng văn minh.

Thời điểm khi chưa số hóa và phát triển ứng dụng CNTT, ngành điện đã gặp khó khăn trong việc quản lý dịch vụ khách hàng. Các hồ sơ thủ tục phải lưu trữ thủ công, ký tay… dễ sai sót và khó kiểm soát, tra cứu khi cần.

Bên cạnh đó, công tác của các bộ phận độc lập, không tập trung được thông tin, không có tính kế thừa thông tin. Do đó năng suất lao động không cao, gây lãng phí nguồn nhân lực và tài nguyên lưu trữ thông tin.

Đó là chưa kể dữ liệu rời rạc, các báo cáo phân tích không liên kết được với nhau. Khách hàng rất khó khăn trong việc tiếp cận các thông tin, giám sát tiến trình thao tác các dịch vụ của điện lực.

Từ khi ứng dụng số hóa và phát triển ứng dụng CNTT, đã giải quyết bài toán về năng suất lao động và chất lượng phục vụ khách hàng. Theo đó, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí một cách tối ưu. Liên kết được công tác của các bộ phận, kế thừa được dữ liệu. Ngoài ra cũng dễ dàng quản lý và đánh giá chất lượng công tác kinh doanh và DVKH.

PV