Eximbank chốt ngày đại hội lần hai, liệu có lỡ hẹn?

03/06/2019 17:39

Sau một lần đại hội bất thành, một lần lùi ngày tổ chức, liệu ĐCHĐ Eximbank có lỡ hẹn khi đã ở vào hạn chót?

eximbank chốt ngày đại hội lần hai, liệu có lỡ hẹn?
HĐQT Eximbank đã chốt được ngày họp ĐHCĐ thường niên lần 2

Eximbank cuối tuần qua đã gửi thông báo tới các cổ đông về ngày họp Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2019 lần thứ hai.

Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 21/6 tới. Các nội dung được trình đại hội là báo cáo 2018 và phương hướng hoạt động 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát; báo cáo hoạt động kinh doanh 20-18 và kế hoạch 2019; báo cáo tài chính 2018 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Theo lưu ý của Chủ tịch HĐQT Eximbank Cao Xuân Ninh, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào trong chương trình họp và gửi kiến nghị bằng văn bản về Văn phòng HĐTQ của ngân hàng 3 ngày trước ngày đại hội.

Trước đó, ĐHCĐ lần 1 của ngân hàng này tổ chức ngày 26/4 nhưng đã không thực hiện được do không đủ lượng phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

ĐHCĐ 2019 lần hai dự kiến được tổ chức vào ngày 26/5 nhưng ngay trước thời điểm này HĐQT ngân hàng đã bất ngờ ra thông báo lùi ngày tổ chức.

Trong văn bản chấp thuận của Sở KHĐT TP.HCM cho Eximbank lùi ngày tổ chức ĐCHĐ cũng lưu ý ngân hàng này có thể gia hạn họp ĐHCĐ nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (31/12/22018).

Như vậy, trong thời điểm đã chốt tới, Eximbank phải tổ chức được ĐHCĐ thường niên 2019.

ĐHCĐ Eximbank liên tục gặp trục trặc vì mâu thuẫn nội bộ giữ các cổ đông ngân hàng. Mấy tháng qua, nhân sự cấp cao tại Ngân hàng này liên tục có sự thay đổi kể từ ngày 22/3 khi bà Lương Thị Cẩm Tú được HĐQT bầu vào ghế chủ tịch HĐQT thay ông Lê Minh Quốc. Ông Quốc không đồng ý đã gửi đơn đề nghị Tòa án Nhân dân TPCHM áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, dừng thực hiện quyết định trên của HĐQT Eximbank.

Đến ngày 15/5, HĐQT Eximbank lại bất ngờ ban hành Nghị quyết thông qua việc bà Lương Thị Cẩm Tú không còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank.

Tiếp đó, ngày 22/5, HĐQT Eximbank đã công bố chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Lê Minh Quốc; bầu ông Cao Xuân Ninh làm chủ tịch HĐQT Eximbank từ ngày 22/5/2019; bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh, Phó TGĐ thường trực cũng là nhân sự dự kiến giữ chức danh TGĐ, giữ quyền TGĐ Eximbank từ ngày 22/5/2019 và chưa xem xét việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Yasuhiro Saitoh ở thời điểm hiện nay.

Mâu thuẫn nội bộ gữa các cổ động tại Eximbank dường như vẫn được giải quyết êm thấm. Tòa án nhân dân TPHCM vẫn đang thụ lý vụ án.

C.Sơn