FastGo có được phép hoạt động tại Đà Nẵng?

09/12/2018 13:03

Bộ GTVT khẳng định chưa nhận được đề xuất xin tham gia đề án thí điểm của ứng dụng gọi xe FastGo.

FastGo có được phép hoạt động tại Đà Nẵng? 1

Bộ GTVT khẳng định phần mềm gọi xe FastGo không thuộc đối tượng tham gia thí điểm theo Quyết định 24/2016 của Bộ GTVT

Trả lời Sở GTVT Đà Nẵng về việc đề nghị hướng dẫn liên quan đến ứng dụng gọi xe FastGo trên địa bàn thành phó Đà Nẵng, Bộ GTVT khẳng định luôn ủng hộ việc ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách; trong đó khuyến khích các doanh nghiệp vận tải chủ động ứng dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và tạo sự thuận lợi cho người dân.

Đối với nội dung ứng dụng gọi xe FastGo có thuộc nhóm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý kết nối hoạt động vận tải khách theo hợp đồng và có chịu sự điều chỉnh Quyết định 24/2016 của Bộ GTVT, Bộ GTVT cho biết, đến nay chưa nhận được đề xuất của Công ty Cổ phần FastGo Việt Nam có ứng dụng gọi xe FastGo. Điều này có thể khẳng định, phần mềm gọi xe FastGo không thuộc đối tượng tham gia thí điểm theo Quyết định 24/2016.

Trong trường hợp Công ty Cổ phần FastGo Việt Nam triển khai cung cấp dịch vụ gọi xe cho cho đơn vị vận tải taxi, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Đà Nẵng thông báo rõ chủ trương áp dụng đến đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm. Trong đó, cần yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm không triển khai thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng (hợp đồng điện tử) trên địa bàn. Đồng thời, không được làm việc trực tiếp với lái xe taxi để cung cấp dịch vụ ứng dụng  khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối vận tải khi chưa có sự đồng ý của đơn vị kinh doanh vận tải và sự phối hợp của Sở GTVT Đà Nẵng.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Sở GTVT Đà Nẵng căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động vận tải hành khách và trật tự ATGT trên địa bàn để tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn địa phương.

Quyết định 24 của Bộ GTVT thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng tại 5 tỉnh thành là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Sau hai năm thí điểm, ngoài hai ứng dụng của Công ty TNHH Uber Việt Nam (Uber) và Công ty TNHH GrabTaxi (Grab Car) còn có 8 đơn vị khác được tham gia đề án thí điểm kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng theo Quyết định 24 gồm: Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (V.Car), Công ty CP Vận tải 57 Hà Nội (Thanh Cong Car), Công ty CP Sun Taxi (S.Car), Công ty CP Phát triển Thương mại và Du lịch quốc tế Ngôi Sao (Vic.Car), Công ty CP Hợp tác đầu tư và Phát triển (Home Car), Công ty CP Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh Car), Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Linh Trang (LB.Car), Công ty TNHH Phúc Xuyên (Emddi-Quảng Ninh). 

Trần Duy