Fitch duy trì triển vọng tín nhiệm của VietinBank ở mức cao nhất

04/07/2014 08:37

Theo công bố ngày 30/6/2014 của Tổ chức xếp hạng uy tín Fitch Ratings, triển vọng tín nhiệm của VietinBank tiếp tục được duy trì ở mức "Tích cực" - mức triển vọng tín nhiệm cao nhất ...

fitch duy trì triển vọng tín nhiệm của vietinbank ở mức cao nhất

Theo Fitch Ratings, cơ sở xếp hạng tín nhiệm của VietinBank là khả năng hỗ trợ của Chính phủ đối với hoạt động của các ngân hàng khi cần thiết. Trong đó, VietinBank là một trong những ngân hàng trụ cột của nền kinh tế có quy mô vốn điều lệ lớn nhất và cơ cấu cổ đông mạnh nhất ngành ngân hàng Việt Nam. VietinBank có ưu thế về thương hiệu tại thị trường tài chính Việt Nam, có tầm ảnh hưởng lớn đến hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. Fitch cho biết, triển vọng tín nhiệm “Tích cực” của VietinBank cũng phản ánh triển vọng tín nhiệm “Tích cực” của Việt Nam. 


Trước đó, tháng 1/2014, Fitch đã công bố nâng triển vọng tín nhiệm của VietinBank lên mức cao nhất là “Tích cực”. Có thể nói, trong 6 tháng đầu năm 2014, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn, VietinBank đã nỗ lực vươn lên, quản trị tốt và điều hành hoạt động có hiệu quả. Các xếp hạng tín nhiệm tích cực do Fitch công bố lần này đối với VietinBank tiếp tục khẳng định hoạt động an toàn, hiệu quả của VietinBank trong những tháng đầu năm 2014. 


Tính đến hết năm 2013, tổng tài sản VietinBank đạt 576,4 nghìn tỷ đồng (tăng 14,5% so với năm 2012); Nguồn vốn huy động tăng 11,2%, dư nợ cho vay & đầu tư tăng 14,7%, tín dụng tăng 13,4%. Lợi nhuận trước thuế 7.751 tỷ đồng, đạt 103% so với chỉ tiêu của ĐHĐCĐ giao, chi trả cổ tức 10%, là đơn vị dẫn đầu ngành ngân hàng về lợi nhuận.

Ngọc Trâm