Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam

05/11/2014 15:41

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch vừa nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam, từ "B+" lên "BB-", đối với mức xếp hạng phát hành trái phiếu Chính phủ (IDR) bằng đồng nội tệ và ngoại tệ dài hạn...

Cùng với đó, triển vọng dài hạn được đánh giá ở mức ổn định; Mức trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia cũng nâng lên mức tương tự và chỉ số IDR bằng ngoại tệ ngắn hạn duy trì ở mức “B”.

Nguyên nhân thăng hạng của Việt Nam, theo Fitch: Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định; Tăng trưởng GDP duy trì 5,6% trong ba năm; Lạm phát tính đến tháng 10/2014 là 3,2%, giảm so với mức trung bình 6,6% năm 2013; Cán cân thanh toán từ mức thâm hụt 3,7% năm 2010 lên mức thặng dư khoảng 4,1% năm 2014...

Xuân Thu